#sportster

#sportster

UP TO instagram

今年はあまり距離を乗ることができなかったな。近所を走るだけでもいい気分転換#harleydavidson#sportster#shovelhead#ironhead#xlh#xlch#77xlh#xlh1000#vintagemotorcycle#tooeysworks